Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Πρόεδρος της HOTREC Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης