Ιδιοκτήτης Desiterra Resort & Spa πρώην Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ