Επικεφαλής οργανωτικής επιτροπής του Olympic Yacht Show - Εκδότης περιοδικού Skipper on Deck