Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Ιδιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού - Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ