Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης