Ειδικός σε θέματα ασφαλείας υψηλών προσώπων- Ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας