Οικονομολόγος Υγείας, MpH, MSc(c), PhD(c), Αντιπρόεδρος ΑΕΜΥ ΑΕ & Διοικήτρια ΓΝ Θήρας