Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Τουριστικών Γραφείων FedHATTA