Πρόεδρος Santo Wines Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών προϊόντων