Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Εφοδιαστών πλοίων - Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.)