Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Βόννης, Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, πρώην Αντιπρόεδρος Δ.Σ.Α., Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω