Καθηγητής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού